(Thứ sáu, 29/10/2021, 10:45 am GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid.

Ảnh minh họa: BGP/Thảo My

Theo đó, Nghị định hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế gồm: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp được giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019. Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong năm 2020 và năm 2021.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, hình thức khai thuế, nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 theo danh sách ban hành bởi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021. Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số. Các trường hợp đã nộp thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) được áp dụng đối với dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% đối với hàng hóa, dịch vụ nói trên. Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ trên.

Về miễn tiền chậm nộp, Nghị định quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp, quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất căn cứ dữ liệu quản lý, xác định số tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020 để ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành (tức ngày 19/10/2021).

Xem chi tiết Nghị định tại đây

Nguồn: bacgiang.gov.vn