(Thứ ba, 11/05/2021, 10:55 am GMT+7)
Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành các quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội tại một số khu vực của huyện Yên Thế Việt Yên và Lạng Giang.

Tại huyện Yên Thế, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn; thực hiện giãn cách xã hội các xã: Đông Sơn, An Thượng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 21 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới (Quyết định số 820/QĐ-UBND).

 

Tại huyện Việt Yên, thiết lập vùng cách ly y tế tại xóm Lĩnh, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái; thực hiện giãn cách xã hội Xóm Chùa, thôn Đức Liễn xã Hồng Thái theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ 00 phút ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới (Quyết định số 819/QĐ-UBND).

 

Tại huyện Lạng Giang, thiết lập vùng cách ly y tế tại 14 thôn thuộc 06 xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ 18 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới,  gồm:

(1) Khu Rừng Nghè, thôn Vinh Quang, xã Yên Mỹ;

(2) Tổ dân phố Đồng 2, thị trấn Kép;

(3) Một phần Tổ dân phố Vạc, thị trấn Kép;

(4) Một phần thôn Mầu, xã Thái Đào;

(5) Một phần thôn Chung, xã Tân Thanh;

(6) Một phần thôn Kiễm, xã Hương Lạc;

(7) Một phần thôn Chùa, xã Hương Lạc;

(8) Thôn Má Bắp, xã Hương Lạc;

(9) Thôn Ống, xã Hương Lạc;

(10) Thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn;

(11) Thôn Đồng Tâm, xã Hương Sơn;

(12) Một phần thôn Đồn 19, xã Hương Sơn;

(13) Một phần thôn Cẩy, xã Hương Sơn;

(14) Thôn Hố Cao, xã Hương Sơn

Thực hiện giãn cách toàn xã hội đối với các xã: Yên Mỹ, Thái Đào, Tân Thanh, Hương Lạc và thị trấn Kép theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 18 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 đến khi có thông báo mới (Quyết định số 823/QĐ-UBND).

 Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang