(Thứ sáu, 26/11/2021, 08:00 pm GMT+7)

     Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip, phục vụ các mặt của đời sống xã hội và phục vụ nhân dân thực hiện các thủ tục, giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức.
     Để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình phòng chống dịch cấp bách như hiện nay, công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ CCCD gắn chip điện tử đã được tích hợp những tiện ích như thông tin thẻ xanh COVID-19, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, thông tin về người được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 và nhiều tiện ích khác để chứng minh thông tin nhân thân và thay thế các giấy tờ có liên quan trong quá trình thực hiện giao dịch.
     Để kịp thời sử dụng được các tiện ích nêu trên công dân phải có thẻ CCCD gắn chip và tải ứng dụng VNEID(ứng dụng có thể được tải về trên 2 kho AppStore và CHPlay phục vụ người dùng)./.

 


(Thẻ Căn cước công dân gắn chip)

 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH