(Thứ hai, 15/01/2018, 02:44 GMT+7)
Thủ tục: Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an các huyện hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố.
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin công dân kê khai với thông tin của công dân trong Sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan:
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành in vân tay vào tờ khai và chỉ bản, chụp ảnh chân dung của công dân, thu lệ phí theo quy định, viết giấy hẹn cho công dân.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân điều chỉnh, bổ sung hoặc kê khai lại.
Trường hợp không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 5, ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 5, ngày lễ nghỉ).
- Cách thức thực hiện:trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an cấp huyện hoặc UBND huyện, thành phố.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Sổ hộ khẩu;
b) 03 ảnh chân dung loại 3x4, phông nền trắng;
c) Đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND01) có ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn;
d) Tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND02);
đ) Chỉ bản (ký hiệu là A7).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết:
+ Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;
+ Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang, chưa được cấp CMND.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Chứng minh nhân dân (cấp mới).
- Lệ phí (nếu có): Cấp mới: miễn phí (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
+ Đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND01);
+ Tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND02);
+ Chỉ bản (ký hiệu là A7).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
đối tượng tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân: Những người đang bị tạm giam, đang thi hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND
- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND.
- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.
- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 19/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về CMND.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định biểu mẫu trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.
-Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
- Hướng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an hướng dẫn công tác cấp, quản lý CMND.

 CMND01 ( Click để tải )
CMND02 ( Click để tải )