(Thứ hai, 08/01/2018, 03:41 GMT+7)
Thủ tục: Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh
* Trình tự thực hiện:   
Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khi đi mang theo Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thu lệ phí và viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các buổi chiều làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)
Bước 3- Nhận giấy xác nhận: Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấy xác nhận không có tiền án cho người đến nhận kết quả (Mẫu giấy xác nhận Không có tiền án do Cục C53 phát hành).
Địa điểm nhận kết quả: Trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận không có tiền án (do cơ quan hồ sơ cấp miễn phí). Nếu trường hợp uỷ quyền phải có đơn xác nhận của chính quyền phường, xã, thị trấn nơi cư trú.
- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân;
Nếu xin cấp lại giấy xác nhận không có tiền án (do quá hạn), phải kèm theo giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước.
b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ
- Thời hạn giải quyết:
+ Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Trường hợp phải xác minh ở Bộ Công an hoặc ở tỉnh khác:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo tình hình thực tế hiện nay do yêu cầu xác minh gửi tỉnh ngoài và Bộ Công an quá nhiều nên thời gian trả kết quả chưa đáp ứng được kịp thời theo quy định. Khi nào có kết quả trả lời của Bộ Công an và tỉnh ngoài, Phòng hồ sơ Công an tỉnh sẽ kịp thời trả cho công dân).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Hồ sơ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
- Lệ phí: 50.000 đồng/lần/người
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (có mẫu phát miễn phí kèm theo)
+ Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp uỷ quyền (có mẫu phát miễn phí kèm theo)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư  217/2016/TT-BTC ngày 10  tháng 11 năm 2016 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.
+ Công văn số 46/CP-VX ngày 14/7/2000 của Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan
+ Công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan
+ Công văn số 7250/VPCP-KGVX ngày 27/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan
+ Hướng dẫn số 1760/2000/BCA ngày 25/10/2000 của Bộ Công an về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan
+ Công văn số 584/C27 ngày 01/11/2000 của Cục Hồ sơ cảnh sát.