(Thứ năm, 30/07/2020, 04:11 GMT+7)
Nhằm kịp thời ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Sở Y tế chấn chỉnh công tác quản lý người nghi nhiễm Covid-19 đang thực hiện biện pháp cách ly y tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Y tế cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về. Ảnh minh họa: BGP/Diệu Hoa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, quán triệt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và các ngành chức năng ở địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, phát động nhân dân giám sát, báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện người vi phạm quy định cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thông báo kết luận số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Đồng thời khuyến cáo người đến TP Đã Nẵng và trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 08/7/2020 đến nay thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe; đối với người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm. Cập nhật hàng ngày tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn báo cáo về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp.

Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với những người từ Đà Nẵng trở về là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện, Đảng bộ trực truộc Tỉnh ủy.

Cập nhật báo cáo hàng ngày diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Bắc Giang