(Thứ tư, 21/10/2020, 06:13 pm GMT+7)

           Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Chương trình công tác năm 2020, ngày 20/10/2020 Công an huyện Lạng Giang tổ chức khai giảng lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho lực lượng Công an xã, thị trấn bán chuyên trách trên địa bàn. Lớp tập huấn được Lãnh đạo Công an huyện và chỉ huy các đội nghiệp vụ trực tiếp truyền đạt với 12 chuyên đề. Qua đó trang bị những kiến thức về nghiệp vụ Công an xã, những kỹ năng cơ bản trong nắm tình hình địa bàn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng Công an xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.


Hình ảnh tại lớp tập huấn

Công an huyện Lạng Giang.