(Thứ tư, 28/10/2020, 09:29 pm GMT+7)

      Sáng ngày 26/10/2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung tới toàn thể CBCS trong đơn vị.
      Tại buổi phát động, tất cả CBCS Công an huyện đã tình nguyện, trực tiếp tham gia quyên góp được tổng số tiền 23.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ được chuyển về Công an tỉnh để tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào, CBCS các khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai trong thời gian vừa qua./.


 

Tác giả: Đội An ninh, Công an huyện Lục Ngạn.