(Thứ tư, 08/01/2020, 06:12 GMT+7)
 
Hướng dẫn chủ hộ kinh doanh bố trí sắp xếp hàng hóa, đảm bảo an toàn PCCC. Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) chủ trìphối hợp với Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyn, ph biến pháp luật, kiến thức v PCCC, cảnh báo các nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra, hướng dẫn phương pháp, biện pháp và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ; chú trọng tăng cường thời lượng tuyên truyền vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Hưng dẫn Công an các huyện, thành phố phối hp cơ quan thông tin, truyền thông địa phương thường xuyên tuyên truyền trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

Đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện về PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và người làm việc tại các môi trường có nhiều nguy hiểm cháy, n. T chức thực tập các phương án chữa cháy, CNCH có sự tham gia của nhiều lực lượng trên địa bàn.

Rà soát, nắm tình hình và xác định cơ sở, địa bàn trọng đim về PCCC, lập danh sách và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC trong dịp Tết theo quy định, kiên quyết xử lý nhng trường hợp vi phạm quy định pháp luật về PCCC.

Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, nổ và CNCH; chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để chủ động ứng phó kịp thời khi có cháy, n, sự cố tai nạn xảy ra.

Công an các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND xã, phường, thị trấn đy mạnh phong trào quần chúng tham gia PCCC và CNCH, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2020; phối hợp với phòng văn hóa huyện, thành phUBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy từ việc đốt hương thờ cúng, đốt vàng mã  các đền, đình chùa, nhất là những nơi t chức lễ hội và tại gia đình... Qua đó tạo sự chuyn biến mạnh mẽ trong xã hội và các tầng lớp nhân dân về nhận thức cũng như ý thức chấp hành quy định của pháp luật về PCCC.

T chức hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC đối với các khu dân cư, t dân phố, hộ kinh doanh có nhiều hàng hóa nguy him cháy, nổ, nơi tổ chức các hoạt động lễ hội, nơi tập trung đông người và cơ sở được phân cấp quản lýChỉ đạo các lực lượng Công an xã, phường, thị trấn nắm chắc số hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình vừa ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn chủ hộ khắc phục những sơ hở, thiếu sót không đảm bảo an toàn PCCC về hệ thống điện, bố trí sắp xếp hàng hóa, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu..., đặc biệt là phương án thoát nạn khi có sự c cháy, nổ xảy ra. T chức cho các Ban Tổ chức lễ hội, Ban quản lý các chợ, chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc duy trì liên tục các điều kiện an toàn về PCCC tại đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và phương án phòng chống cháy, n tại trụ sở làm việc, đảm bảo không để cháy, nổ xảy ra gây thiệt hại về người, tài sản, vũ khí, phương tiện công tác và h sơ, tài liệu./.