(Thứ năm, 12/01/2017, 09:34 GMT+7)

      Ngày 12/1, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang  tổng kết công tác năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong lực lượng Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và quán triệt nghị quyết TƯ 4 khóa XII

     Năm 2016, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tình hình an ninh trật tự ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt  85,5%; Phát hiện, bắt giữ 239 vụ, 363 đối tượng tội phạm ma tuý. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra - giám sát được chú ý thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Kết nạp mới 93 đảng viên. Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các văn bản khác mới ban hành.

Đồng chí Đại tá Phạm Mạnh Thường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt chỉ đạo Hội nghị TƯ 4, khóa XII.

     Sau hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, đồng chí đại tá Phạm Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đồng thời đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng cần tổ chức việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp uỷ phải trực tiếp triển khai sâu sát cho cán bộ, đảng viên ở cấp đơn vị mình, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong việc thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc.
 

Nguyễn Hường