Người tốt việc tốt
(Thứ sáu, 06/01/2017, 07:29 GMT+7)

'Trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình, giản dị' đó là nhận xét của cấp trên, đồng chí và của quần chúng nhân dân dành cho Đại úy Đỗ Đăng Viễn - Đội trưởng Đội an ninh, Công an huyện Yên Thế- người cán bộ an ninh luôn mang hết trách nhiệm, tâm huyết, sự năng nổ, nhiệt tình để góp phần thực hiện nhiệm vụ...

(Thứ năm, 11/06/2015, 02:35 GMT+7)

Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.