Người tốt việc tốt
(Thứ năm, 11/06/2015, 02:35 GMT+7)

Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.