Phòng chống ma túy
(Thứ tư, 30/05/2018, 02:44 GMT+7)

Trong những năm gần đây, tình hình tệ nạn ma túy ở Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng các tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng...