Thứ sáu, 29/09/2023
Tin tức
(Thứ ba, 19/09/2023, 10:44 am GMT+7)

Để phòng tránh hình thức lừa đảo bằng mã QR, một hình thức ngày càng phổ biến và có tốc độ gia tăng nhanh chóng, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) khuyến nghị người dùng đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng, hoặc được gửi qua...

(Thứ ba, 19/09/2023, 10:42 am GMT+7)

Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022. Trước thực trạng trên, Bộ TT&TT đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo vệ...

(Thứ ba, 19/09/2023, 10:37 am GMT+7)

Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến...

(Thứ ba, 19/09/2023, 10:32 am GMT+7)

Sáng 18/9/2023, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng một số nội dung có liên quan đến công tác tham mưu Công an nhân dân (CAND) năm 2023. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp