Văn bản mới
(Thứ năm, 12/07/2018, 02:48 GMT+7)

Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện Kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

(Thứ năm, 12/07/2018, 02:38 GMT+7)

Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

(Thứ năm, 12/07/2018, 02:32 GMT+7)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Thứ tư, 27/06/2018, 07:15 GMT+7)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/02/2015 của Chính phủ quy định XPVPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.