Văn bản mới
(Thứ tư, 27/06/2018, 07:07 GMT+7)

Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Có 07 mẫu số kèm theo).

(Thứ tư, 27/06/2018, 07:01 GMT+7)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh XLVPHC và chế độ áp dụng đối với...

(Thứ tư, 27/06/2018, 06:54 GMT+7)

Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự (Có 07 mẫu kèm theo)

(Thứ năm, 07/06/2018, 07:37 GMT+7)

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ