Văn bản mới
(Thứ ba, 09/05/2017, 11:58 GMT+7)

Dự thảo thông tư "Hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính"

(Thứ hai, 01/05/2017, 03:35 GMT+7)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.