Văn bản mới
(Thứ bảy, 07/01/2017, 03:33 GMT+7)

Thông tư 29-TT-BCA HD cấp hộ chiếu phổ thông

(Thứ bảy, 07/01/2017, 03:32 GMT+7)

Thông tư 28.2016-TT-BCA HD cấp thẻ doanh nhân APEC

(Thứ bảy, 07/01/2017, 03:31 GMT+7)

Nghị định 17-2016 sửa đổi, bổ sung mộ số điều của quy định xử phạt trục xuất, tạm giũ người, áp giải người và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

(Thứ bảy, 07/01/2017, 03:28 GMT+7)

Thông tư 53/2016 TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài Việt Nam.