Văn bản mới
(Thứ bảy, 07/01/2017, 03:06 GMT+7)

Văn bản hợp nhất số 01 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép trong CAND

(Thứ bảy, 07/01/2017, 02:59 GMT+7)

Thông tư 14.2016 sửa đổi, bổ sung một số điều TT 33-2012 về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép trong CAND

(Thứ bảy, 07/01/2017, 02:58 GMT+7)

Nghị định 47.2016 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(Thứ bảy, 07/01/2017, 02:57 GMT+7)

Nghị định 33.2016 quy định chi tiết và HD thi hành Luật BHXH và BHXB bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân