(Thứ hai, 15/01/2018, 02:14 GMT+7)
Thủ tục: Giải quyết thủ tục đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh vào giờ hành chính các ngày làm việc thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết, lưu mẫu con dấu và cấp Phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả (thời gian hẹn trả không quá 03 ngày làm việc); nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.
Bước 3: Tổ chức căn cứ vào Phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đến nơi nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
Thời gian trả kết quả: Các ngày làm việc thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
- Cách thức thực hiện:trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
b) Giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.
c) Con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
- Lệ phí (nếu có): Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Mẫu con dấu mang vào không được sử dụng các hình ảnh, biểu tượng, tên của Nhà nước Việt Nam và cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc vi phạm truyền thống lịch sử văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.