(Thứ sáu, 21/01/2022, 01:31 pm GMT+7)

     Công an tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số nội dung công tác xây dựng lực lượng CAND quý IV năm 2021, giữa các đơn vị Thanh tra Công an tỉnh; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng công tác Đảng, công tác chính trị và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh.
     Trong quý IV năm 2021, các đơn vị đã tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nắm bắt và giải quyết tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương; kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý cán bộ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất và phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Tại hội nghị, sau khi nghe các đơn vị trao đổi nội dung và biện pháp công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác xây dựng lực lượng CAND quý I năm 2022, đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải đã phát biểu chỉ đạo các đơn vị tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022; xây dựng, triển khai các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng lực lượng; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, bảo đảm mọi khiếu nại, tố cáo đều được xem xét, giải quyết triệt để, ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại lần hai, tố cáo tiếp; thường xuyên nắm bắt và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu vi phạm của cán bộ, chiến sỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất số đảng viên, cán bộ chiến sỹ vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Thanh tra Công an tỉnh