(Thứ ba, 30/06/2020, 07:34 GMT+7)

(BGĐT)-Ngày 30/6, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm.

Công tác thi đua khen thưởng là động lực 

Xác định công tác thi đua-khen thưởng luôn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Hội Luật gia tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua khen thưởng một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Luật gia các cấp đã đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang Đặng Văn Nguyên trao kỷ niệm chương

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang Đặng Văn Nguyên trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam" cho các cá nhân.

Cụ thể, các cấp hội chủ động đóng góp ý kiến vào 82 dự thảo luật và hơn 460 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Phối hợp tổ chức gần 200 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 15 nghìn lượt người và hơn 1.200 lượt phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an).

Tích cực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho khoảng 8 nghìn trường hợp; tham gia giám sát việc chấp hành chính sách và pháp luật trên địa bàn, giám sát công tác giải quyết các vụ án dân sự tại tòa án…Nhờ những nỗ lực, đóng góp đó, Hội Luật gia tỉnh đã được nhận nhiều bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của cấp trên. 

Tích cực thi đua, đưa pháp luật vào cuộc sống

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động thi đua-khen thưởng. Qua đó góp phần tạo động lực cho mỗi tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang Phạm Xuân Anh tặng Giấy khen của Hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang Phạm Xuân Anh tặng Giấy khen của Hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả, nhiều đại biểu cho rằng các cấp hội cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; lựa chọn nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa phương. 

Tiếp tục chú trọng tuyên truyền qua loa truyền thanh cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động này. Lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt; tích cực huy động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ về thời gian, kinh phí để tổ chức các hội nghị, hoạt động tuyên truyền.

Tại hội nghị, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang cũng đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam cho 8 cá nhân. Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. 

Nguồn: baobacgiang.com.vn