(Chủ nhật, 12/12/2021, 06:50 pm GMT+7)

        Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chíp với mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CCCD) thống nhất trên toàn quốc. Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp CCCD cho công dân trong độ tuổi theo quy định, đến nay đã thu nhận được 1.263.026 hồ sơ CCCD. Bộ Công an đã in cho Bắc Giang được 786.572 thẻ CCCD (hiện còn 476.454 hồ sơ đang chờ Bộ Công an in thẻ CCCD); Công an tỉnh đã kịp thời chuyển trả 786.053/786.572 thẻ CCCD cho công dân thực hiện các giao dịch, số còn lại Công an tỉnh tiếp tục liên hệ với công dân để trả.
        Để biết tình trạng thẻ CCCD của mình, công dân có thể trực tiếp liên hệ với cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD để được giải đáp cụ thể như sau: Phòng CSQLHC về TTXH 0692589407; Công an TP Bắc Giang 0969195666; Công an huyện Tân Yên 02043878205; Công an huyện Lạng Giang 0343892457; Công an huyện Lục Nam 0973907288; Công an huyện Lục Ngạn 0979268909; Công an huyện Sơn Động 0977679898; Công an huyện Yên Dũng 0366577744; Công an huyện Việt Yên 0936999369; Công an huyện Hiệp Hoà 0964812999; Công an huyện Yên Thế 0912848381./.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH