(Thứ tư, 22/02/2017, 02:38 GMT+7)

        Ngày 21/02/2017, Khối thi đua Công an các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2017 và thi đua thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dự và chỉ đạo có đồng chí đại tá Dương Ngọc Sau, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo phòng Công tác Chính trị.
Đc Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
                          Đc Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
Các đại biểu dự hội nghị
                                                                                    Các đại biểu dự hội nghị
Khối thi đua công an các huyện, thành phố năm 2017 gồm 10 đơn vị do Công an huyện Hiệp Hòa làm trưởng khối và Công an huyện Việt Yên làm phó khối. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 và cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh. Khối thi đua công an các huyện, thành phố đã thống nhất và đưa ra các tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2017.  Phát biểu chỉ đạo đồng chí Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Khối thi đua công an các huyện, thành phố cần bám sát tiêu chí thi đua, tăng cường trao đổi, kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong khối; tổ chức phát động các cuộc thi đua ngắn, thiết thực gắn với nhiệm vụ công tác công an và các ngày truyền thống của các lực lượng; phổ biến kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, tập thể, các nhân điển hình, tiên tiến...  
Lãnh đạo Công an các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017
                                              Lãnh đạo Công an các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017

Lãnh đạo Công an các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017 
Tại hội nghị khối thi đua công an các huyện, thành phố đã  ký kết nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua “vì an ninh Tổ quốc” năm 2017./.
                                                                                                                                                                                              Quang Khánh