(Chủ nhật, 17/10/2021, 08:45 am GMT+7)
 

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021)
 

1. Phòng CSQLHC về TTXH: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0387835944 .
Trụ sở Cảnh sát Công an tỉnh Bắc Giang, đường Hoàng Quốc Việt
2. Công an thành phố Bắc Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0868290993.
- Thứ 2 (ngày 18/10)
Từ 7h -12h: UBND xã Dĩnh Trì, UBND xã Tân Tiến.
Từ 13h -18h: UBND xã Song Mai, UBND P. Lê Lợi.
Từ 19h – hết công dân: UBND P. Trần Nguyên Hãn, UBND P. Dĩnh Kế.
- Thứ 3 (ngày 19/10):
 Từ 7h -12h: Trường THPT Giáp Hải – Tân Mỹ, UBND Thọ Xương.
Từ 13h -18h: UBND P. Hoàng Văn Thụ, UBND P. Trần Nguyên Hãn.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Mỹ, UBND P. Dĩnh Kế.
- Thứ 4 (ngày 20/10):  .
Từ 7h -12h: UBND xã Dĩnh Trì, UBND P. Thọ Xương.
Từ 13h -18h: UBND xã Song Mai, UBND P. Xương Giang.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Mỹ, UBND P. Dĩnh Kế.
- Thứ 5 (ngày 21/10):
Từ 7h -12h: UBND P. Đa Mai, UBND P. Dĩnh Kế.
Từ 13h -18h: UBND P. Ngô Quyền, UBND P. Hoàng Văn Thụ.
Từ 19h – hết công dân: UBND P. Trần Nguyên Hãn, UBND xã Đồng Sơn.
- Thứ 6 (ngày 22/10):
Từ 7h -12h: UBND xã Dĩnh Trì, UBND P. Thọ Xương.
Từ 13h -18h: UBND Song Mai, UBND P. Mỹ Độ.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Mỹ, UBND P. Dĩnh Kế.
- Thứ 7 (ngày 23/10):
Từ 7h -12h: UBND P. Hoàng Văn Thụ, UBND xã Đồng Sơn.
Từ 13h -18h: UBND P. Ngô Quyền, UBND P. Trần Nguyên Hãn.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Tiến, UBND xã Tân Mỹ.
- Chủ nhật (ngày 24/10)
Từ 7h -12h: UBND xã Hoàng Văn Thụ, UBND P. Trần Phú.
Từ 13h -18h: UBND P. Ngô Quyền, UBND xã Tân Mỹ.
Từ 19h – hết công dân: UBND P. Dĩnh Kế, UBND xã Đồng Sơn.
3. Công an huyện Tân Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 02043878205.
- Thứ 2 (ngày 18/10): Trụ sở Công an huyện và UBND xã Tân Trung.
- Thứ 3 (ngày 19/10): Trụ sở Công an huyện và UBND xã Liên Sơn.
- Thứ 4 (ngày 20/10): Trụ sở Công an huyện và UBND xã Ngọc Vân.
- Thứ 5 (ngày 21/10): Trụ sở Công an huyện vàUBND xã Song Vân.
- Thứ 6 (ngày 22/10): Trụ sở Công an huyện vàUBND xã Ngọc Lý.
- Thứ 7 (ngày 23/10): Trụ sở Công an huyện và UBND xã Ngọc Thiện
- Chủ nhật (ngày 24/10): Trụ sở Công an huyện và UBND xã Ngọc Thiện.
4. Công an huyện Lạng Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973241286.
- Thứ 2 (ngày 18/10): UBND xã Hương Sơn.
- Thứ 3 (ngày 19/10): UBND xã Dương Đức.
- Thứ 4 (ngày 20/10): UBND xã Tân Dĩnh.
- Thứ 5 (ngày 21/10): UBND xã Tân Dĩnh.
- Thứ 6 (ngày 22/10): UBND xã An Hà.
- Thứ 7 (ngày 23/10): UBND xã Xuân Hương.
- Chủ nhật (ngày 24/10): UBND xã Tiên Lục.
5. Công an huyện Lục Nam: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973907288.
- Thứ 2 (ngày 18/10): UBND xã Tam Dị.
- Thứ 3 (ngày 19/10): UBND xã Thanh Lâm.
- Thứ 4 (ngày 20/10): UBND xã Bảo Đài.
- Thứ 5 (ngày 21/10): UBND xã Khám Lạng.
- Thứ 6 (ngày 22/10): UBND xã Bắc Lũng.
- Thứ 7 (ngày 23/10): UBND xã Bắc Lũng.
- Chủ nhật (ngày 24/10): UBND xã Đan Hội.
6. Công an huyện Lục Ngạn: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0978268909
- Thứ 2 (ngày 18/10): UBND xã Hồng Giang, Trường bắn TB1.
- Thứ 3 (ngày 19/10): UBND xã Hồng Giang, Trường bắn TB1.
- Thứ 4 (ngày 20/10): UBND xã Giáp Sơn, Trường THPT Lục Ngạn số 1.
- Thứ 5 (ngày 21/10): Thôn Bóm – xã Tân Quang, Trường THPT Lục Ngạn số 1.
- Thứ 6 (ngày 22/10): UBND xã Tân Quang.
- Thứ 7 (ngày 23/10): UBND xã Sơn Hải.
- Chủ nhật (ngày 24/10): UBND xã Sơn Hải.
7. Công an huyện Sơn Động: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0977679898
- Thứ 2 (ngày 18/10): UBND xã Long Sơn.
- Từ thứ 3 (ngày 19/10) đến thứ 5 (ngày 21/10): UBND xã Dương Hưu.
- Từ thứ 6 (ngày 22/10) đến thứ 7 (ngày 23/10): UBND xã Cẩm Đàn.
- Chủ nhật (ngày 24/10): UBND xã Đại Sơn.
8. Công an huyện Yên Dũng: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0366577744
- Thứ 2 (ngày 18/10)
Từ 7h00 đến 19h00: Trụ sở Công an huyện, UBND xã Xuân Phú.
Từ 19h00 đến 24h00: UBND xã Tiến Dũng, xã Tân Liễu.
- Thứ 3 (ngày 19/10)
Từ 7h00 đến 19h00: Trụ sở Công an huyện, xã Yên Lư.
Từ 19h00 đến 24h00: UBND xã Hương Gián, xã Yên Lư.
- Thứ 4 (ngày 20/10):  .
Từ 7h00 đến 19h00: Trụ sở Công an huyện, UBND xã Đức Giang.
Từ 19h00 đến 24h00: UBND xã Đồng Phúc, TT Tân An.
- Thứ 5 (ngày 21/10):  
Từ 7h00 đến 19h00: Trụ sở Công an huyện, UBND xã Tiền Phong.
Từ 19h00 đến 24h00: UBND xã Tư Mại, xã Cảnh Thuỵ.
- Thứ 6 (ngày 22/10)
Từ 7h00 đến 19h00:Trụ sở Công an huyện, UBND xã Lãng Sơn.
Từ 19h00 đến 24h00: UBND xã Yên Lư, xã Quỳnh Sơn.
- Thứ 7 (ngày 23/10):
Từ 7h00 đến 19h00:Trụ sở Công an huyện, UBND xã Tiến Dũng.
Từ 19h00 đến 24h00: TT Tân An, TT Nham Biền.
- Chủ nhật (ngày 24/10)
Từ 7h00 đến 19h00: Trụ sở Công an huyện, UBND xã Nội Hoàng.
Từ 19h00 đến 24h00: UBND xã Đồng Việt, Yên Lư.
9. Công an huyện Việt Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0936999369/0986282026.
- Từ thứ 2 (ngày 18/10) đến thứ 4 (ngày 20/10): Công ty may Hà Minh – Minh Đức.
- Thứ 5 (ngày 21/10): UBND xã Trung Sơn.
- Thứ 6 (ngày 22/10):  UBND xã Vân Hà.
- Từ thứ 7 (ngày 23/10) đến Chủ nhật (ngày 24/10): UBND TT Bích Động.
10. Công an huyện Hiệp Hoà: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0964812999.
- Từ thứ 2 (ngày 18/10) đến thứ 3 (ngày 19/10): UBND xã Châu Minh.
- Thứ 4 (ngày 20/10): UBND xã Hương Lâm.
- Thứ 5 (ngày 21/10): UBND xã Xuân Cẩm.
- Thứ 6 (ngày 22/10): UBND xã Hoàng An.
- Thứ 7 (ngày 23/10): UBND xã Thái Sơn, xã Hoàng Vân.
- Chủ nhật (ngày 24/10): UBND xã Đông Lỗ.
11. Công an huyện Yên Thế: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0912848381.
- Thứ 2 (ngày 18/10):
Từ 7h00 đến 11h30: UBND xã Tiến Thắng.
Từ 14h00 đến 22h00: Công an xã Đồng Kỳ.
- Thứ 3 (ngày 19/10):
Từ 7h00 đến 11h30: UBND xã Hương Vĩ.
Từ 14h00 đến 22h00: UBND xã Đồng Lạc.
- Thứ 4 (ngày 20/10): Trường trung cấp nghề Yên Thế, TT Phồn Xương.
- Thứ 5 (ngày 21/10):
Từ 7h00 đến 11h30: TDP Đồng Quán, TT Bố Hạ.
Từ 14h00 đến 22h00: TDP Chẽ, TT Phồn Xương.
- Thứ 6 (ngày 22/10):
Từ 7h00 đến 11h30: Công ty may CM Phồn Xương, TT Phồn Xương.
Từ 14h00 đến 22h00: Trụ sở Công an TT Bố Hạ.
- Thứ 7 (ngày 23/10): UBND xã Tam Tiến.
- Chủ nhật (ngày 24/10):
Từ 7h00 đến 11h30: Công an huyện Yên Thế.
Từ 14h00 đến 22h00: UBND xã Hồng Kỳ.


Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH