(Thứ ba, 06/10/2020, 03:00 pm GMT+7)

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP