(Thứ ba, 05/01/2021, 11:05 am GMT+7)

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020./.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 156/2020/NĐ-CP