(Thứ ba, 03/11/2020, 10:26 pm GMT+7)

        Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Bắc Giang là đơn vị trinh sát đặc thù, xuất phát từ tính chất, yêu cầu công tác, cán bộ chiến sỹ của đơn vị thường xuyên phải bám địa bàn, trong đó có những lần kéo dài cả tháng để thực hiện 03 cùng với nhân dân, nắm bắt, tham mưu giải quyết những vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở. Trong những chuyến công tác, các cán bộ trinh sát của Phòng An ninh đối nội thường tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ ANTT; nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội; khơi dậy nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp thông tin liên quan ANTT cho lực lượng Công an, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo Phòng An ninh đối nội tặng quà cho người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số tại xã Yên Định, huyện Sơn Động

        Tại đội An ninh dân tộc thuộc phòng An ninh đối nội, địa bàn chủ yếu là địa bàn vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào người dân tộc thiểu số, điều kiện đi lại, sinh hoạt cũng như nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, những cán bộ chiến sỹ vẫn thầm lặng ngày đêm bám làng, bám bản thực hiện công tác dân vận đảm bảo ANTT. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quang Bình - Đội Trưởng đội An ninh dân tộc chia sẻ: “Trong công tác vận động quần chúng của đội chuyên đề thì công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng lực lượng này thành nhân lõi, nòng cốt ở cơ sở có nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng; thông qua đó nhiều người có uy tín đã phát huy tốt vai trò, cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các phong trào, mô hình về đảm bảo ANTT phát triển sâu rộng, vận động được nhiều người dân tích cực tham gia, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trong vùng dân tộc nhiều năm qua”. 




(Ảnh: Một chuyên công tác của cán bộ Đội an ninh dân tộc - Phòng An ninh đối nội cùng nhân dân đi khảo sát thực địa tại huyện Sơn Động)

        Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2020 Đội An ninh dân tộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình công tác dân vận: “Vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện”. Từ những kết quả triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng giữ vũng, ổn định tình hình ANTT tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân./.

 

Trương Tâm