(Thứ ba, 11/01/2022, 09:58 pm GMT+7)

Từ ngày 01/03/2021, căn cứ tình hình thực tế công tác quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã có thông báo về việc "Tự động gia hạn tạm trú" cho người nước ngoài (theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch). Đến nay, nhiều quốc gia cơ bản chấm dứt chính sách này đối với công dân nước ngoài; mặt khác, từ đầu tháng 01/2022, Việt Nam sẽ từng bước mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ nên kể từ ngày 15/01/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ dừng việc "Tự động gia hạn tạm trú" cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các hành vi lợi dụng chính sách "tự động gia hạn tạm trú" cư trú lâu dài tại Việt Nam có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại