(Thứ tư, 23/06/2021, 10:17 am GMT+7)

THÔNG BÁO
Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021

 

         Ngày 19/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 19/5/2021 đến khi có thông báo mới.        

        Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 (theo lịch quy định đã thông báo, ngày tiếp công dân định kỳ là thứ Sáu, ngày 25/6/2021).

       Công dân có nội dung cần phản ánh với Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị viết đơn, gửi đến Giám đốc Công an tỉnh qua đường Bưu chính hoặc gựi trực tiếp cho cán bộ tiếp công dân./.

 

 THANH TRA CÔNG AN TỈNH BẮC GIANG