Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ bảy, 12/06/2021, 04:01 pm GMT+7)

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ đã có thể thực hiện việc thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, tránh gây phiền hà, hạn chế đi lại cho người dân và doanh nghiệp,...

(Thứ bảy, 12/06/2021, 07:54 am GMT+7)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Thông cáo báo chí về việc đưa người lao động của các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương. Công an tỉnh xin đăng tải toàn văn Thông cáo:

(Thứ tư, 09/06/2021, 05:09 pm GMT+7)

Ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập, Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Tổ công tác tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp)

(Thứ tư, 09/06/2021, 03:10 pm GMT+7)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục thường xuyên bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo chính xác và nhanh nhất cho các doanh nghiệp, cơ quan, người dân trong việc hoạt động và sản xuất của các cơ quan, doanh nghiệp trong...