(Thứ hai, 15/01/2018, 02:42 GMT+7)
Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh vào giờ hành chính các ngày làm việc thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Phiếu nhận hồ sơ hẹn trả kết quả (thời gian hẹn trả không quá 04 ngày làm việc); nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.
+ Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
* Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03)
* Bản sao hợp lệ các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở kinh doanh đã được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và đã làm mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh .
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
- Phí thẩm định điều kiện về lĩnh vực an ninh: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
+ Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Mẫu 03 (click để tải)