(Thứ sáu, 09/03/2018, 01:15 GMT+7)

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh chủ trì. Đến dự có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN Quân khu 1 cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương. 

Năm 2017, công tác giáo dục QP-AN được cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm chỉ đạo và được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình công tác một cách đồng bộ, thống nhất từ tỉnh tới cơ sở. 

Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc theo đúng phân cấp, nội dung, chương trình và thời gian. Thông qua công tác giáo dục QP-AN đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu tập trung vào một số vấn đề như: Nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng còn chậm đổi mới; một số cơ quan, đơn vị chưa bố trí cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách hoặc phụ trách công tác giáo dục QP-AN, việc thiếu giáo viên chuyên trách giáo dục QP-AN trong các trường học khiến chất lượng giảng dạy môn này còn hạn chế... 

Năm 2018 cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các cơ quan báo chí địa phương; tăng cường bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy QP-AN…  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Thanh Sơn biểu dương kết quả các ngành thành viên đạt được trong công tác giáo dục QP-AN thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức. 

Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục QP-AN, triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả cho các đối tượng theo quy định. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương nhằm làm tốt công tác rà soát, tổng hợp lựa chọn đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt môn học giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN ở các ngành thành viên, địa phương, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp. 
Theo Báo Bắc Giang.