(Thứ bảy, 14/11/2020, 09:41 pm GMT+7)

      Ngày 10/11/2020, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Bộ Công an cho lãnh đạo và nhân viên bảo vệ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang: ông Nguyễn Văn Giáo - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang và ông Thân Văn Hiền - Nhân viên bảo vệ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là một hình thức khen thưởng của Bộ Công an cho các cá nhân có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
      

     Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Giang thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh trao tặng
Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

     Thay mặt các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương, ông Nguyễn Văn Giáo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng An ninh kinh tế đã ghi nhận đóng góp của các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương đợt này và hứa sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Khánh Tùng – Phòng An ninh kinh tế