(Thứ tư, 19/01/2022, 04:38 pm GMT+7)

Ngày 19/1, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” cho đồng chí Phạm Hữu Khánh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.


Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh trao kỷ niệm chương cho đồng chí Phạm Hữu Khánh.

 

      Cũng trong dịp này, 11 đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh qua các thời kỳ và 04 đồng chí lãnh đạo, cán bộ hiện đang công tác tại Công an tỉnh cũng đã được tặng Kỷ niệm chương.
      Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” của Bộ Nội vụ được trao tặng cho những cá nhân đã và đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành tổ chức Nhà nước.  

K.A