(Thứ năm, 28/06/2018, 01:40 GMT+7)

Hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma tuý", "Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý" (26/6), UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2018.

Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời kiềm chế, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; tấn công triệt phá những tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, từng bước làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; Tập trung công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả nhằm thu hút người nghiện tự nguyện vào cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tháng hành động phòng, chống ma túy thực hiện từ ngày 01/6 đến 30/6/2018, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch vụ thể thực hiện ở ngành, địa phương mình.

Kế hoạch yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh tới cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong công tác phòng, chống ma túy cũng như những tác hại của tệ nạn ma túy, trong đó cần tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động mít tinh, diễu hành, phát tờ rơi, khẩu hiệu về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý tại các khu vực, địa bàn phù hợp.