Văn bản của ngành Công an
(Thứ năm, 27/08/2020, 01:12 GMT+7)

Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

(Thứ tư, 26/08/2020, 03:58 GMT+7)

Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(Thứ tư, 05/08/2020, 12:43 GMT+7)

Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

(Thứ tư, 29/07/2020, 01:41 GMT+7)

Thông tư 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát đường thủy