Thứ bảy, 09/12/2023
Văn bản của ngành Công an
(Chủ nhật, 14/05/2023, 09:22 am GMT+7)

Sáng ngày 08/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

(Thứ ba, 09/05/2023, 10:49 am GMT+7)

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là một trong những dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

(Thứ sáu, 24/02/2023, 11:09 am GMT+7)

Bộ Công an có văn bản hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, vũ trường theo QCVN 06:2022/BXD

(Thứ tư, 25/05/2022, 02:33 pm GMT+7)

Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp