Văn bản mới
(Thứ sáu, 14/12/2018, 04:58 GMT+7)

Thông qua ngày 20/11/2018

(Thứ sáu, 14/12/2018, 04:50 GMT+7)

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt đông kinh doanh theo phương thức đa cấp

(Thứ sáu, 14/12/2018, 04:43 GMT+7)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

(Thứ năm, 25/10/2018, 02:34 GMT+7)

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Giang