Văn bản mới
(Thứ năm, 25/10/2018, 02:34 GMT+7)

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Giang

(Thứ sáu, 14/09/2018, 10:21 GMT+7)

1.Luật Tố cáo năm 2018; 2.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11; 3.Luật sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy hoạch tại 11 luật: Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Dược; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Điện lực được sửa đổi, bổ sung một số điều...

(Thứ ba, 07/08/2018, 12:13 GMT+7)

quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

(Thứ năm, 12/07/2018, 02:59 GMT+7)

Thông qua ngày 20/6/2017