Văn bản mới
(Thứ năm, 12/07/2018, 02:59 GMT+7)

Thông qua ngày 20/6/2017

(Thứ năm, 12/07/2018, 02:48 GMT+7)

Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện Kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

(Thứ năm, 12/07/2018, 02:38 GMT+7)

Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

(Thứ năm, 12/07/2018, 02:32 GMT+7)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ