Thứ bảy, 13/04/2024
Một số quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Một số quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Công an huyện Tân Yên thông tin để người dân nắm được về một số quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, theo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024).

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp