Thứ bảy, 13/07/2024
Tuyên truyền, trải nghiệm, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Tuyên truyền, trải nghiệm, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Tuyên truyền, trải nghiệm, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp