Thứ hai, 20/05/2024
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại pháp luật về lao động nước ngoài, pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại pháp luật về lao động nước ngoài, pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài

Sáng ngày 18/5/2024, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Ngoại vụ Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại pháp luật về lao động nước ngoài, pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp