Thứ bảy, 09/12/2023
Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông ngày 05/12 đến 08/12/2023

Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông ngày 05/12 đến 08/12/2023

Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử phạt “nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông ngày 05/12 đến 08/12/2023

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp