Thứ bảy, 13/04/2024
Cải cách hành chính
(Thứ ba, 11/07/2023, 02:04 pm GMT+7)

Bàn giao lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trong các đơn vị có thu

(Thứ ba, 11/07/2023, 02:04 pm GMT+7)

Tạm ứng kinh phí (tiền mặt) phục vụ công tác, chiến đấu

(Thứ ba, 11/07/2023, 02:03 pm GMT+7)

Quản lý, theo dõi kinh phí sử dụng điện nước

(Thứ ba, 11/07/2023, 02:03 pm GMT+7)

Thanh toán kính mắt cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp