Thứ bảy, 13/07/2024
(Thứ hai, 10/06/2024, 06:34 am GMT+7)

Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP gồm 07 Điều với những điểm mới như sau:

1. Tăng cường phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định 37 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực PCCC và CNCH thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an, cụ thể: Cấp trung ương thực hiện 09 TTHC (cắt giảm 07 TTHC); Cấp tỉnh thực hiện 18 TTHC (tăng 01 TTHC); Cấp huyện thực hiện 09 TTHC (tăng 01 TTHC); Cấp xã thực hiện 01 TTHC (giữ nguyên theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).

Nghị định thực hiện phân cấp, cắt giảm TTHC như sau:

1.1. Thực hiện phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính

a) Phân cấp triệt để 03 nhóm thủ tục hành chính từ cấp trung ương về cấp tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH không thực hiện thủ tục này

- Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy: Nghị định đã phân cấp toàn bộ cho Công an cấp tỉnh thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy đối với cá nhân thường trú trên địa bàn quản lý (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH không thực hiện).

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy: Nghị định phân cấp toàn bộ về cho Công an cấp tỉnh thực hiện (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH không thực hiện).

- Thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân: Nghị định đã phân cấp toàn bộ cho Công an cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện.

b) Phân cấp bổ sung thẩm quyền từ cấp trung ương về cấp tỉnh, cấp tỉnh về cấp huyện

- Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC và kiểm tra nghiệm thu về PCCC: Nghị định phân cấp bổ sung cho Công an cấp tỉnh thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC và kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với một số dự án, công trình nhóm A. Sau khi phân cấp, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện thẩm duyệt và kiểm tra nghiệm thu đối với các dự án, công trình như Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính phủ, Trụ sở Trung ương Đảng; nhà làm việc của cơ quan Công an cấp Trung ương; Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà của cơ sở bưu điện, cơ sở viễn thông, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu, cơ sở phát thanh, truyền hình cao từ 25 tầng trở lên…

- Thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ: Nghị định đã bổ sung phân cấp cho Công an cấp cấp tỉnh, Công an cấp huyện. Sau khi phân cấp, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ thực hiện cấp, cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ sở thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty khi có đề nghị.

- Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC: Nghị định đã phân cấp bổ sung thẩm quyền cho Công an cấp tỉnh thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập theo quyết định của cấp bộ trên địa bàn quản lý. Sau khi phân cấp, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC.

1.2. Thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực PCCC

- Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: Bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trước đó do Cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ quản lý.

- Thủ tục nghiệm thu về PCCC: Bãi bỏ thành phần hồ sơ Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy do Cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ quản lý.

- Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt: Bãi bỏ quy định nộp Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thể hiện rõ việc tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động kinh doanh hoặc vận tải hàng hóa nguy hiểm do khi kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ quan Công an có thể khai thác thông tin trên.

- Nhóm thủ tục hành chính cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy: Bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động”; bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật”; “Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy do các tài liệu do cơ quan Công an đã cấp trước đó, cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ, dữ liệu quản lý trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Việc kiểm tra thành phần hồ sơ chứng chỉ, quyết định, hợp đồng lao động vào bảng tổng hợp danh sách cá nhân sẽ được chuyển từ tiền kiểm (thời điểm nộp hồ sơ) sang hậu kiểm (thông qua kiểm tra trong quá trình quản lý hoạt động, kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định).

- Nhóm thủ tục hành chính cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

+ Trường hợp cấp mới: Bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động”; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với thành phần hồ sơ này; bổ sung thông tin khai báo về địa điểm hoạt động vào “Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy; Bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật” do cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ, dữ liệu quản lý trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cơ quan, tổ chức chỉ cần bổ sung thông tin của người đứng đầu, người đại diện trong văn bản đề nghị; Bãi bỏ thành phần hồ sơ “kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân” do việc kiểm tra thành phần hồ sơ chứng chỉ, quyết định, hợp đồng lao động vào bảng tổng hợp danh sách cá nhân sẽ được chuyển từ tiền kiểm (thời điểm nộp hồ sơ) sang hậu kiểm (thông qua kiểm tra trong quá trình quản lý hoạt động, kiểm tra đột xuất theo quy định).

+ Trường hợp cấp lại: Bãi bỏ giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các loại giấy tờ cho doạnh nghiệp cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục hành chính này.

+ Trường hợp cấp đổi: Bãi bỏ giấy Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy đã được cấp do Cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ quản lý.

- Thủ tục cấp, cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ:  Bãi bỏ quy định nộp “Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện” nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các loại giấy tờ cho doạnh nghiệp cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục hành chính này.

- Bãi bỏ quy định “Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng” để tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, người dân đến liên hệ. Việc Cắt giảm các thành phần hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở: Sửa đổi, bổ sung quy định nộp “02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có)” thành “01 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có)” do khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công chỉ cần tải 01 file điện tử trong thành phần hồ sơ.

Các nội dung sửa đổi tập trung cắt giảm các thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính của một thủ tục hành chính khác do cơ quan nhà nước đã cấp, có thể khai thác, tra cứu các thành phần hồ sơ trên; chuyển từ tiền kiểm (thời điểm nộp hồ sơ) sang hậu kiểm (thông qua kiểm tra trong quá trình quản lý hoạt động, kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định).

2. Sửa đổi các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại Công an các đơn vị

-  Bãi bỏ thủ tục “chấp thuận địa điểm xây dựng” do các đối tượng phải chấp thuận địa điểm xây dựng theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP là các công trình thuộc lĩnh vực xăng dầu, dầu khí thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương. Trong công tác quản lý của Bộ Công Thương đã có nội dung kiểm tra địa điểm xây dựng, trong đó có sự tham gia phối hợp của cơ quan Cảnh sát PCCC.

- Bãi bỏ thủ tục cho ý kiến về hồ sơ “thiết kế cơ sở”: Các nội dung góp ý trong hồ sơ thiết kế cơ sở là các giải pháp chung về PCCC, được chi tiết và cụ thể tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

- Bãi bỏ thủ tục kiểm định do thực hiện công tác xã hội hóa công tác PCCC; cơ quan Công an chỉ thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

- Bãi bỏ nội dung “Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và công nghệ được áp dụng để thiết kế công trình” ở nội dung thẩm duyệt do quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy là bắt buộc áp dụng; các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và công nghệ là một thành phần hồ sơ, tài liệu để làm căn cứ thẩm duyệt các giải pháp PCCC khác.

- Bãi bỏ nội dung thẩm duyệt “phương án chống sét, chống tĩnh điện” do nội dung này đã được các cơ quan quản lý nhà nước khác như Điện lực, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng xem xét, quản lý.

- Bãi bỏ danh sách lý lịch trích ngang của cá nhân trong thủ tục cấp Chứng nhận huấn luyện về PCCC và Chứng nhận huấn luyện cứu nạn, cứu hộ nhằm tạo điều kiện, tránh gây phiền hà cho người dân, tổ chức phải chuẩn bị thêm hồ sơ.

- Bãi bỏ thời hạn Chứng nhận huấn luyện về PCCC và Chứng nhận huấn luyện cứu nạn, cứu hộ để phù hợp với thực tế và các quy định liên quan.

- Bổ sung một số cụm từ ở một số điều để làm rõ khái niệm cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; bổ sung một số loại hình cơ sở trên thực tế chưa có quy định.

- Bổ sung quy định cụ thể các trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng như: Làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình; lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy; lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình.

- Bổ sung tình huống cứu nạn, cứu hộ tại phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở thành một nội dung trong phương án chữa cháy cơ sở để đơn giản hóa, giảm số lượng loại phương án cơ sở phải xây dựng.

- Bổ sung nội dung quản lý, sử dụng nguồn tài chính đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài cho hoạt động PCCC.

- Sửa đổi số lượt kiểm tra định kỳ của cơ quan Công an từ 02 lần/năm thành 01 lần/năm theo chỉ đạo của Chính phủ, tránh gây phiền hà cho người dân, cơ quan, tổ chức.

- Sửa đổi, quy định cụ thể các hành vi vi phạm nghiêm trọng và vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy.

- Bãi bỏ một số danh mục phương tiện không thực hiện kiểm định tại mục 1, 5, 9 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP như mẫu kết cấu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy; trang phục chữa cháy; xe chữa cháy, xe CNCH, tàu, xuồng chữa cháy, máy nạp khí.

- Quy định cụ thể hình thức nộp hồ sơ trực tuyến cho tất cả các TTHC trong lĩnh vực PCCC và CNCH để phù hợp với việc triển khai Đề án số 06 của Chính phủ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp