Thứ bảy, 13/04/2024
(Thứ năm, 05/08/2021, 10:35 am GMT+7)

Quyết định này bãi bỏ toàn bộ các quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành, gồm:
1. Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 cay ban nhân dân tnh vtchức các cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 ca Chính ph;
2. Quy
ết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 ca y ban nhân dân tnh vtchức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyn, thành phtheo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 ca Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

nguồn: bacgiang.gov.vn


File đính kèm
Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp