Thứ bảy, 13/04/2024
Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ sáu, 12/04/2024, 04:43 pm GMT+7)

Ngày 12/4/2024, Công an tỉnh đã phát hành Bản tin an ninh trật tự và hướng dẫn thủ tục hành chính tuần 2 tháng 4/2024 qua địa chỉ email tới Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn Bản tin.

(Thứ sáu, 12/04/2024, 03:36 pm GMT+7)

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” vào ngày 16/4/2024 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang.

(Thứ năm, 11/04/2024, 05:15 pm GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đồng thời phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) trong tình hình mới, cũng như khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực...

(Thứ hai, 08/04/2024, 09:44 am GMT+7)

Ngành logistics đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ. Khai thác lợi thế địa phương, Bắc Giang quan tâm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực doanh nghiệp (DN) và chất lượng dịch vụ, phát triển dịch vụ logistics.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp