Thứ bảy, 13/04/2024
(Thứ tư, 25/08/2021, 04:50 pm GMT+7)

Thông tư này sửa đổi Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2021. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh, toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

nguồn: sbv.gov.vn

File đính kèm
Thông tư 13/2021/TT-NHNN

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp