Thứ sáu, 12/04/2024
Tình hình xử lý vi phạm hành chính
(Thứ hai, 08/04/2024, 09:54 am GMT+7)

Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp hàng rào “hộ lan”

(Thứ tư, 21/02/2024, 11:47 am GMT+7)

Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ, gồm có 3 cấp: Nha Công an Việt Nam, Sở Công an kỳ và Ty Công an tỉnh. Ở các Sở Công an kỳ, Ty Công an tỉnh có Phòng và Ban trật tự làm nhiệm...

(Chủ nhật, 18/02/2024, 08:40 am GMT+7)

Từ ngày 06/02/2024 đến ngày 16/02/2024, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an huyện Lục Nam đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 25 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp