Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Thứ bảy, 27/11/2021, 02:43 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ sáu, 26/11/2021, 04:13 pm GMT+7)

Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định xử phạt hành chính 12 trường hợp trên với tổng số tiền là 56.250.000 đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, Nhà nước có thẩm quyền.

(Thứ sáu, 26/11/2021, 11:07 am GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ năm, 25/11/2021, 11:04 am GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG