An toàn giao thông
(Thứ ba, 24/05/2022, 12:07 pm GMT+7)

Công an huyện Lạng Giang thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

(Thứ hai, 23/05/2022, 12:34 pm GMT+7)

Công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Công an thành phố Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang

(Thứ hai, 23/05/2022, 11:06 am GMT+7)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 23/05/2022 đến hết ngày 29/05/2022

(Thứ hai, 23/05/2022, 09:21 am GMT+7)

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên về trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022