(Thứ sáu, 21/01/2022, 04:59 pm GMT+7)

     Ngày 21/02/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra CAND năm 2022, theo hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc. Chủ trì Hội nghị tại điểm Bộ Công an là đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ Công an. Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Giang có đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng các Phòng; Trưởng Công an huyện, thành phố; cán bộ Thanh tra chuyên trách, kiêm nhiệm của Công an tỉnh Bắc Giang.
     Tại Hội nghị, Đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Thanh tra Bộ Công an phổ biến, quán triệt những nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra CAND như: Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra CAND; Thông tư số 128/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND; Thông tư số 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong CAND; Thông tư số 117/2021/TT-BCA ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng; giải đáp những vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống thường gặp trong công tác thanh tra, công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội nghị cũng đã triển khai, hướng dẫn tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các chuyên đề diện rộng năm 2022.

 

Đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải quán triệt nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022 của Công an tỉnh

     Trên cơ sở nội dung tập huấn của Bộ Công an, đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã phát biểu chỉ đạo, yêu cầu Thanh tra Công an tỉnh tiếp thu các nội dung được tập huấn, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh triển khai các nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang trong sạch, vững mạnh.

Phan Cường