Cải cách hành chính
(Thứ sáu, 05/11/2021, 10:47 am GMT+7)

Với mong muốn đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, ngày 02/11/2021, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ký, ban hành...

(Thứ bảy, 30/10/2021, 09:09 am GMT+7)

Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Bắc Giang năm 2021 đạt 93,71%, xếp thứ 16/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.