Cải cách hành chính
(Thứ ba, 24/05/2022, 09:15 am GMT+7)

Thực hiện Thông tư số 15 ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 21/5/2022, Công an các tỉnh đã đồng loạt triển khai phân cấp đăng ký ôtô cho Công an cấp huyện, đăng ký xe mô tô cho Công an cấp xã đủ điều kiện. Trong ngày đầu tiên triển khai, thực hiện, người dân rất phấn khởi khi nhận được...

(Thứ sáu, 20/05/2022, 10:26 am GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, ngày 19/5/2022, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-CAT-TM về công khai thủ tục hành chính mới ban hành,...

(Thứ bảy, 14/05/2022, 05:40 pm GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

(Thứ sáu, 13/05/2022, 02:48 pm GMT+7)

Ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân” (Dự án).