Thứ hai, 05/06/2023
Cấp thẻ Căn cước công dân
(Thứ năm, 01/06/2023, 10:33 am GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đã ký, ban hành Thư ngỏ gửi tới toàn thể Nhân dân huyện Lục Nam

(Thứ sáu, 28/04/2023, 10:53 am GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Giang không nghỉ lễ 30/4, 01/5 và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tổ chức cấp Căn cước công dân, định danh điện tử phục vụ Nhân dân

(Thứ hai, 24/04/2023, 06:00 pm GMT+7)

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được...

(Thứ tư, 29/03/2023, 09:39 am GMT+7)

Thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu được thực hiện như thế nào? Cấp Căn cước lần đầu thì người dân có phải trả bất kỳ chi phí nào không?

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp