Thứ sáu, 29/09/2023
CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỀ ÁN 06
(Chủ nhật, 17/09/2023, 10:07 pm GMT+7)

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ "Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data for Life" năm 2023

(Thứ hai, 11/09/2023, 06:06 pm GMT+7)

Triển khai tập huấn phổ cập kỹ năng số Đề án 06 trên nền tảng học trực tuyến mở MOOC

(Thứ hai, 04/09/2023, 09:28 pm GMT+7)

Những điều người dân cần biết về tài khoản ĐDĐT và ứng dụng VNeID (Phần 1)

(Chủ nhật, 27/08/2023, 09:21 pm GMT+7)

Theo quy định Nghị định 104/2022/NĐ – CP của Chính phủ, có thể sử dụng phần mềm VNeID để xác nhận thông tin về cư trú công dân

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp